DSCF18051

Hjørgunn Gård & Behandlingssenter 40 år!

Onsdag 1. Juni markerte vi Hjørgunns 40 års jubileum med over 200 inviterte gjester på gården. Samtidig feiret vi 75 årsjubileum for NKS – avd. Østfold og Frivillighetens år 2022.

Se bildene fra kvelden her

Eksisterende ryttere

Alle eksisterende ryttere må oppdatere sin informasjon og velge tidspunkt for ønsket ridetid for våren 2023

Tjenester


Vår visjon er å bidra til økt livskvalitet, via mestring, arbeidstrening og omgang med dyr.

Hjørgunn er en gård som rommer et mangfold av mennesker på tvers av generasjoner.

Hjørgunn betyr mye for mange.

Monica Berg Fluske - Daglig Leder

Vår visjon er å bidra til økt livskvalitet, via mestring, arbeidstrening og omgang med dyr.

Hjørgunn er en gård som rommer et mangfold av mennesker på tvers av generasjoner.

Hjørgunn betyr mye for mange.

Monica Berg Fluske - Daglig Leder