fbpx

Fra 2022 må alle eksisterende ryttere registrere seg på nytt med vårt registreringsskjema for ridefysioterapi. Eksisterende og nye ryttere trenger ikke henvising fra lege for å delta i ridefysioterapien.

Rehabilitering og terapi gjennom dyr, arbeidstrening og mestring.
Vi hjelper mennesker med særskilte behov både av medisinsk og sosial art. Vi er ett av de største rehabiliteringstilbudene i Østfold med over 300 brukere hver uke.

Tjenester

Vår visjon er å bidra til økt livskvalitet, via mestring, arbeidstrening og omgang med dyr.

Hjørgunn er en gård som rommer et mangfold av mennesker på tvers av generasjoner.

Hjørgunn betyr mye for mange.

Monica Berg Fluske - Daglig Leder

Vår visjon er å bidra til økt livskvalitet, via mestring, arbeidstrening og omgang med dyr.

Hjørgunn er en gård som rommer et mangfold av mennesker på tvers av generasjoner.

Hjørgunn betyr mye for mange.

Monica Berg Fluske - Daglig Leder

Frivillig arbeid på Hjørgunn

Å hjelpe andre har stor betydning for enkeltmenneske – det skaper glede, tillit og fellesskap mellom mennesker.

Å hjelpe andre har stor betydning for enkeltmenneske – det skaper glede, tillit og fellesskap mellom mennesker.

Rytterne på Hjørgunn forteller:

Kontakt