Alle eksisterende ryttere må registrere seg og oppdatere informasjon for høsten 2023

Tjenester


Vår visjon er å bidra til økt livskvalitet, via mestring, arbeidstrening og omgang med dyr.

Hjørgunn er en gård som rommer et mangfold av mennesker på tvers av generasjoner.

Hjørgunn betyr mye for mange.

Monica Berg Fluske - Daglig Leder

Vår visjon er å bidra til økt livskvalitet, via mestring, arbeidstrening og omgang med dyr.

Hjørgunn er en gård som rommer et mangfold av mennesker på tvers av generasjoner.

Hjørgunn betyr mye for mange.

Monica Berg Fluske - Daglig Leder