Alle ryttere må oppdatere sin informasjon via vårt skjema for å delta i ridefysioterapien høsten 2024.

Tjenester


Vår visjon er å bidra til økt livskvalitet, via mestring, arbeidstrening og omgang med dyr.

Hjørgunn er en gård som rommer et mangfold av mennesker på tvers av generasjoner.

Hjørgunn betyr mye for mange.

Monica Berg Fluske - Daglig Leder

Vår visjon er å bidra til økt livskvalitet, via mestring, arbeidstrening og omgang med dyr.

Hjørgunn er en gård som rommer et mangfold av mennesker på tvers av generasjoner.

Hjørgunn betyr mye for mange.

Monica Berg Fluske - Daglig Leder