Gårdsferie for barn og unge.

Ønsker du å gjøre noe for andre?

Et tilrettelagt tilbud for barnehager og skoler.

Et godt tilbud til ungdom – når hverdagen kan oppleves å være vanskelig.