fbpx

Elever som dropper ut av videregående, fortjener en ny start…

Et unikt tilbud til barn med Autisme og ADHDEt unikt tilbud til barn med Autisme og ADHD
Et unikt tilbud til barn med Autisme og ADHD
februar 5, 2020
8 spennende aktiviteter for barn i sommer
mai 4, 2020

Alle fortjener en ny start med nye muligheter for å fullføre utdanning og komme ut i arbeid.

Det kan være mange årsaker til at elever dropper ut av videregående skole. Psykisk helse kan være en av årsakene, og det viser seg at mange unge opplever å slite psykisk til tider. For de aller fleste er symptomene forbigående, men for noen blir de varige. I følge tall fra Ungdata er det mange ungdommer som opplever å være mye plaget av depressive symptomer, og prosentandelen av ungdommer er økende fra ungdomsskolen til videregående skole. I 8 trinn opplever 16 % av jentene å være mye plaget av depressive symptomer mot 33% av jentene i Vg3. For guttene viser tallene 6% i 8 trinn mot 14% i Vg3. Samtidig viser undersøkelsen at andel som opplever ensomhet er den høyeste som noen gang er registrert i Ungdata (NOVA rapport 9/19).

De aller fleste ungdommer møter til skole. Derimot viser tall fra Ungdata at det er en dobling i
prosentandel elever fra ungdomsskole til videregående skole som skulker (NOVA
rapport 9/19). Det kan være et faresignal for at elevene dropper ut av skole. Det har samtidig vært en klar økning i angst- og depresjonslidelser som begrunnelse for uføretrygd blant unge (NOVA
rapport 9/19).

Hjørgunn har siden 2015 samarbeidet med kommuner i distriktet med å tilby Hjørgunn Skolegård, en alternativ opplæringsarena for barn med ekstra utfordringer. Samtidig har vi i mange år vært en aktiv aktør i forebyggende arbeid mot frafall i skole og arbeidsliv ved hjelp av Arbeidstrening. Med «Hjørgunn Garasjen» styrker vi tilbudet så flere unge kan fullføre utdanning eller komme ut i arbeid.

Byggingen av «Hjørgunn Garasjen» er i sluttfasen. Målet er å ferdigstille bygget innen høsten
2020, for så å tilby en praktisk opplæringsarena for ungdom som har droppet ut av skole og
arbeidsliv, samt unge under Kriminalomsorgen. Tiltaket innebærer at ungdommer får opplæring og
arbeidstrening gjennom praktisk arbeid i garasjen, der elevene vil få mulighet til å arbeide
med trearbeid, metallarbeid samt skinn- og salmaker-arbeid.

Byggingen er i samarbeid med profesjonelle aktører, samtidig med at det er en
undervisningsaktivitet for snekker og murerlinja på Greåker videregående skole, – samarbeidet med skolen og elever har vært helt fantastisk, og vi er
stolte av jobben elevene har bidratt med.

Hjørgunn er en forlenget arm av skolen og en brobygger over til arbeidslivet. Alle fortjener en
ny start med nye muligheter, for å fullføre utdanning og komme ut i arbeid – det gir
økt livskvalitet til enkeltmenneske!

 

Vi takker vår samarbeidspartnere som har gitt oss økonomisk støtte til å bygge garasjen.

Sparebankstiftelsen DNB https://www.sparebankstiftelsen.no/no

Gjensidige stiftelsen https://www.gjensidigestiftelsen.no

Gunnar og Hjørdis Nilsen stiftelsen

 

Referanser:

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). (2019). Ungdata
2019.
Hentet 03.04.20 fra http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-
arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/Ungdata-2019.-Nasjonal-
resultater

Monica Fluske
Monica Fluske
Daglig leder / Hjørgunn Gård & Behandlingssenter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *