I utkanten av Fredrikstad ligger Hjørgunn gård som ble gitt i gave fra Hjørdis og Gunnar (Stabbur-Nilsen) til Sanitetskvinnene i Østfold i 1981. De drev fra tidligere institusjonen Furutun, som var et behandlingshjem for cerebral parese rammede barn og unge. Hjørgunn gård var ment å være et tilbud i første rekke til denne gruppen barn.

Hjørgunn Gård ble offisielt åpnet i 1982, på ettårsdagen etter overtagelse. Navnet ble Hjørgunn Gård, selvsagt etter giverne. Åpningen ble markert med stor festivistas, og Kretsformann for Østfold av Norske Kvinners Sanitetsforening, Berit Berg, takket giverne på vegne av de 5000 Sanitetskvinnene i Østfold. Gunnar Nilsen sa i sin tale at han håpet det ville bli kø etter å være på gården. Ordfører Rolf Gjermundsen i Fredrikstad kommune, troppet opp med en gavesjekk. Han mente det ville bli slitsomt nok å drive stedet når hverdagen kommer, men håpet det ville går bra.

Gården ble utstyrt med en variert dyrebesetning. En bestyrer med glødende interesse for dette arbeidet ble ansatt, og kunne flytte inn i egen bolig på gården. Han skulle ta seg av det daglige stell og administrere besøkende. Bestyreren Willy Wilhelmsen, hadde til å begynne med full jobb på stabburet, samtidig som han hadde ansvaret for stell av dyrene på gården.

Det ble etter hvert stort besøk av barn på Hjørgunn, og barnehager var et fast innslag i hverdagen. På det meste kunne det være 80 barn på besøk. Det var mest populært med hest og vogn.

Barna fra Furutun var ukentlig på besøk, da helst for å ri. Rideturene gikk for seg på løkkene rundt gården, for på den tiden var det ikke anlagt noen ridebane.

Formann i gårdens første styre var Edith Kindem. De første årene var budsjettet på kr. 200 000,-.

Tidlig på 90 - En samarbeidsavtale med Fredrikstad kommune om utplassering av dagpasienter avtales. Dagpasientene er en viktig del av dagliglivet på gården. Arbeidet består i sammen med veiledere, forskjellig oppgaver i kafeteriaen, stallen, stell av smådyr og vedkapping.

Hjørgunn har siden vokst til å bli et av de største rehabiliteringstilbudene i Østfold, det takket være NKS sitt arbeid, gavevirksomhet og frivillighet.

En helt essensiell del av Hjørgunn er frivillighet, og vi er så heldige å ha over 30 frivillige hjelpere som kommer ukentlig til gården, for primært å leie hester under terapiridningen. Denne hjelpen er avgjørende for å sikre et godt tilbud til rytterne våre.
 

Hjørgunn Gård - Historie

 
 • 1981

  Hjørdis og Gunnar Nilsen ga Hjørgunn gård i gave til Sanitetskvinnene i Østfold.
 • 1982

  Offisiell åpning av Hjørgunn gård.
 • 1983

  Innvielse av de 6 leilighetene som Sanitetskvinnene i Østfold har byget på Hjørgunn for funksjonshemmede.
 • 1984

  I 1984 kom ungdommene fra ungdomshjemmet Harald for å ri. De begynte etter hvert å hjelpe til på gården, og det ble et arbeidssted for dem.
 • 1989

  «Mørke skyer» truet Hjørgunn Gård. Fredrikstad kommunes planer om å regulere nabotomten til småindustri og boliger, kunne fått katastrofale følger. De funksjonshemmede stilte opp med store protestplakater når kommunen kom på befaring. Til stor glede gikk saken i vår favør.
 • 1991

  Det første spadestikk ble tatt som en symbolsk handling på bygging av innendørs ridehall. Det etter mye om og menn for at planene skulle bli godkjent av eierne av gården, dvs. sanitetsforeningene i Østfold.
 • 1994

  Etter stor egeninnsats og hjelp fra frivillige og andre organisasjoner ble ny ridehall åpnet 19.mai 1994, etter tre års intens planlegging og arbeid. Grethe Berntsen, formann i styret for Hjørgunn gård var meget stolt over at målet var nådd. Ny ridebane på 20 ganger 40 meter fikk Hjørgunn status som rideterapisenter av fylkeslegen.
 • 1994

  Med hesteridning og ny låve ble «Hestens dag» arrangert for første gang høsten 1994. Samtlige barn og unge som deltok på høstens ridekurs var invitert til grøtfest, som avslutning på ridekursene. Kursene har gått over 12 fredagskvelder, og alle deltakerne fikk diplom og godtepose.
 • 2000

  I november år 2000 fikk Hjørgunn gård, Østfold Fylkes «MILJØPRIS». Bak suksessen sto mange ildsjeler, en av dem var bestyreren vår Willy Wilhelmsen med tilnavnet «Mr Hjørgunn». Prisen var på kr. 25 000,-.
 • 2001

  Prinsesse Martha Louise besøker Hjørgunn. Prinsessen som selv er utdannet fysioterapeut, dyrevenn og rytter, fattet stor interesse for ridefysioterapien.
 • 2002

  Hjørgunn har 20 års jubileum.
 • 2014

  Etter mer enn 900 timers dugnadsinnsats kunne Rolvsøy Rotaryklubb overlevere en grillhytte med plass til ca.40 personer.
 • 2019

  Hjørgunn har vokst til å bli ett av de største rehabiliteringstilbudet i Østfold, med over 300 brukere i uka.