Vi tilbyr praksisplass til elever fra ungdomsskoler og videregående skoler.

 

Som praksiselev på Hjørgunn får du erfare både gårdsarbeid og hvordan det er å jobbe med dyr og mennesker i samhandling.

 

På Hjørgunn får du oppleve hvordan det er å være i ordinært arbeid. Du får egen veileder og en arbeidsplan ut i fra dine kompetansemål.

 

Kontakt oss om du ønsker en spennende og variert praksisplass.