Vi tilbyr arbeidstrening til personer med nedsatt arbeidsevne og de som har vanskeligheter med å komme inn på jobbmarkedet

 

Formålet er å avklare – i samarbeid med NAV/attføringsbedrifter – den enkeltes arbeidskapasitet, og å styrke deres mulighet til å komme i arbeid/utdanning.

På Hjørgunn har vi veiledere som følger opp den enkelte, og det utarbeides arbeidsplan med  konkrete oppgaver ut fra formålet med arbeidstreningen. Alle som er i arbeidstrening på Hjørgunn får god opplæring i de ulike oppgavene, og mestringsopplevelsen er sentral.

På Hjørgunn har vi oppgaver som faller inn under flere yrkesretninger:

Snekker

Vaktmester

Dyrestell

Gårdsarbeider

Miljøarbeider

Miljøterapeut

Helse og omsorgsarbeider

Barn og ungdomsarbeider