Vi har i over 20 år samarbeidet med Kriminalomsorgen i Østfold, og et nytt og rusfritt liv har vært tilfelle for mange.

 

Å gjøre opp for seg kan gi større mening når det er til nytte for fellesskapet!

Meningsfullt arbeid kan bidra til glede, engasjement og motivasjon til å drive videre i livet på en god måte.

I løpet av året er det mellom 30-50 personer som gjennomfører sin samfunnsstraff hos oss.Vårt mål er å tilføre de domfelte mestringserfaring både når det gjelder å utføre praktiskeoppgaver, følge fastsatte planer og samhandle med andre. Den positive effekten av et opphold på Hjørgunn er med å fremme gode overganger til arbeid eller utdanning.