Hjørgunn skolegård – en alternativ opplæringsarena

 

Siden 2015 har vi samarbeidet med skoler i distriktet med å tilby en alternativ opplæringsarena for barn med ekstra utfordringer.

Formålet med tilbudet er mestring og trivsel gjennom praktisk arbeid, for å styrke barnets selvtillit, selvfølelse og egenverd.

Hjørgunn Skolegård er et pedagogisk faglig tilbud med følgende kompetansemål:

one3

Empati, omsorg og respekt

Praktisere empati, omsorg og respekt for dyr og mennesker.
two2

Mestring

Øke mestringsfølelse ved å jobbe med konkrete oppgaver, samt gi innsikt i verdien og viktigheten av hver oppgave ut fra et helhetsperspektiv.
three3

Samarbeidsevne

Forbedre samarbeidsevner ved at elevene samhandler med hverandre, programansvarlig og/eller gårdens øvrige ansatte.
four4

Refleksjon

Ukentlige øvelser (skriftlig eller tegnet form) om dagens læring på gården, og eventuelle tanker og følelser eleven har gjort seg.
five5

Selvstendig tenking

Bygge trygghet hos eleven gjennom å øve på selvstendighet i arbeidet. Gi eleven rom til å finne løsninger på hvordan oppgaver best kan løses ut fra veiledning med åpne spørsmål.

I den praktiske læringen på gården er lese- og matterelaterte oppgaver integrert, som feks.

 

“Hvor mye høy står det at hesten skal ha?”

 

“Kan du veie opp det du tenker er en kilo?”

 

“Hvor mye må du legge til for at hesten skal få nok mat”?

Semesterets program vil følge gårdens årssyklus, og aktuelle aktiviteter kan være:

Stell av geiter, sauer, fjørfe

Klargjøring og oppveing av fôr til dyrene

Stell av hest og ridning (såfremt elevene føler seg trygge nok)

Å lære å forholde seg til gårdens regler og andre brukergrupper

Å bruke gårdens ressurser/ produkter til matlaging og husflid

Diverse gårdsarbeid

Å lære omsorg og respekt for dyrene

Å lære tålmodighet og praktisere ro i samhandling med dyrene

Å bruke erfaringen fra dyrestellet i tilnærming til teorifag

Lære å hygge seg med husdyr og overføre denne type sosialisering til omgang med medmennesker

På Hjørgunn Skolegård er dagene delt i to:

Mandag til Fredag fra kl. 8.30-11.30 og fra kl. 11.30-14.00

Det er maks tre elever pr. gruppe.

Om elever har behov for “en til en” oppfølging, kan alle tre plassene reserveres.