fbpx

Å bli venn med noen kan være vanskelig.

Kommunikasjon og samhandling med andre kan oppleves krevende, og for noen så krevende at man trekker seg tilbake.

New star 7

God selvtillit...

og ferdigheter i sosial kompetanse er nyttig å ha i «verktøykassa» for å forhindre ensomhetsfølelse.
New gear 2

Sosial kompetanse

handler om å kommunisere og samhandle godt med andre mennesker i ulike situasjoner, en nøkkel til trivsel i fellesskap med andre.

Hjørgunn tilbyr et program med mål om å videreutvikle sosial kompetanse og styrke ungdommens selvtillit i å etablere og opprettholde vennskapsrelasjoner. Vi tilbyr en arena for tilhørighet, samspill og gode opplevelser, for å styrke ferdigheter i vennskapsbygging. Ferdigheter som kan vare livet ut!

Det å være i en gruppe styrker ferdigheter i sosial kompetanse. Hjørgunn ønsker å være en trygg støtte i denne utviklingen. Vi legger til rette for at dette kan utvikles i grupper i samhandling med jevnaldrende og dyra våre. Vi vil benytte tilrettelagte aktiviteter og miljøterapeutisk tilnærming for å oppnå dette. 

Programmet inneholder seks samlinger for ungdommen, og to obligatoriske samlinger for foreldre/omsorgspersoner, som er viktige støttespillere når det gjelder samtaler, refleksjoner, relasjonsbygging og sosialisering.

 

Ungdommer som har gjennomført programmet kan bli faddere for nye ungdommer i gruppa.

Målet er å etablere en arena for fellesskap og vennskap, som ungdommen kan være en del av gjennom hele sin ungdomstid.

Løpende opptak.

Foreldresamlinger

Ungdomssamlinger

Timer med læring

Ved interesse, ta kontakt med oss her:

Kontakt