Fjøset

Fjøset er hjemmet til våre norske husdyr. Gjennom året kan eleven møte både høner, kyllinger, kaniner, sau, lam, griser, ender og ponnier. Elevene får lære om de ulike dyrene, lære og praktisere god dyrevelferd og hvordan dyrenes behov ivaretas.

Tema dyrene på gården er en pedagogisk læring inn mot fagene naturfag, norsk, engelsk og matematikk.

Aktiviteter i fjøset

 • Erfaringbasert læring. Elevene lærer om dyrenes ernæringsbehov og hvordan riktig ernæring bidrar til dyrenes helse og velvære.
 • Samarbeidslæring. Elevene jobber sammen for å utføre oppgaver, noe som fremmer samarbeid, kommunikasjon og ansvarsfølelse.
 • Prosjektbasert læring. Elevene planlegger og utfører prosjekter som forbedrer dyrenes levekår, noe som styrker problemløsning og kreative ferdigheter.
 • Sosial og emosjonell læring. Elevene utvikler empati og forståelse for dyr gjennom direkte interaksjon og omsorg. Dette bidrar til å bygge respekt og ansvarlighet.
 • Tverrfaglig undervisning. Denne aktiviteten kan integreres med matematikk (telle egg, føre statistikk) og naturfag (lære om reproduksjon og utvikling av egg).

Sau


 • Lære å løft lam riktig for å ha det i fanget
 • Lære om nærkontakt
 • Klippe sau og tove ull til sitteunderlag og annet.

Kaniner


 • Lære å kose med kanin
 • Lage miljøberikelse
 • Aktivitet med kanin i bånd
 • Aktivitet med kanin i bånd
 • lage ulike hinder

Høns


 • Plukke egg
 • Registrering av egg
 • Lage rugekasse
 • Lage vagler av greiner
 • Følge med på klukkehøna

Ender


  • Nærkontakt med ender
  • Lage miljøberikelse
  • Klippe vinger

Ponnier


   • Stell og kost med ponniene
   • Kjøre på tur