Fjøset

På tunet ved fjøset har vi en grønnsakshage som er en oase for ro og sanseopplevelser. Å sitte sammen i fellesskap å nyte et måltid mat elevene selv har vært med å lage kan bidra til trivsel og glede, samt styrke sosiale ferdigheter.

Dyrking av grønnsaker


Her får elevene være med å så frø i potter, dyrke grønnsaker, sette poteter, så gulrøtter, mais, kål og mye annet. Stelle, luke og vanne i grønnsakshagen hører med.

Høste og lage mat


Når frukt og grønnsaker modnes er elevene med å høste, for deretter å lage mat.

Sansehage


Vandre rundt, utforske og være nysgjerrig, sanse og være oppmerksom. Utforske blomster, meitemarker, biller og snegler. Lære og undre seg over de ulike artene.

Å være i nuet, øve på oppmerksomhet og ro med bevissthet på å sanse
se – høre – lukte – kjenne – smake gir elevene mulighet til å oppdage inntrykk, undre seg over det en er nysgjerrig på og eleven blir bedre kjent med seg selv og andre på egne premisser.

Vår skolegård

Gården vår fungerer som en dynamisk skolegård med en rekke fasiliteter:

Her får elevene utfolde seg kreativt med ulike håndverk og prosjekter.