Hest og norsk kulturarv

Hest er en av våre yngste husdyr og en stor del av vår historie og norsk kulturarv. Gjennom året får elevene blir godt kjent med hestene på gården, de ulike rasene, deres historie og hestens betydning gjennom tidene.

Hest & Helse

Stallen er hjemmet til 15 terapihester. Hesten som terapeut påvirker både den fysiske og psykiske helsen vår. Bevegelsen til hesten er med å styrke et mangfold av muskulatur, koordinasjon og balanse. Ridning påvirker sansene våre og bidrar til at rytter må konsentrere seg, være oppmerksom og til stede «her og nå». Elevene får mulighet til å vise omsorg og empati, oppleve fysisk kontakt, kjenne sin egen kropp og oppleve kontroll.

Aktivitet med stor hest


  • Lære om hestens anatomi
  • Bli kjent med utstyr som kan brukes til hestene.
  • Hvordan stelle og klargjøre hestene til ulik bruk
  • Elevene får øve på å kjøre hest og vogn
  • Ridning, elevene får ri i skritt på stor hest, der de lærer det grunnleggende med hvordan holde i tøyler, få hesten til å gå og stoppe, samt styre hesten.
  • Leietrening
  • Hvordan være i lek sammen med hesten