Verksted

I verkstedet får elevene utfolde seg med kreativ aktivitet innen sløyd, kunst og håndverk. Elevene får være med i prosessen fra Ide og kreativ tenking til planlegging og organisering, gjennomføring og måloppnåelse, som er med å skape glede og mestring, samt styrke elevens selvtillit.

Hammre, sage, pusse og måle – lese, skrive, måle, beregne og beslutte – teste ut og prøve.

Bruksting som kan lages


 • Drivplater til dyrene
 • Lag sin egen krakk til å sitte på
 • Oppheng til miljøberikelser for høns
 • Aktivitet med kanin i bånd
 • Blomsterpinner merket til dyrking
 • Lag småhus til dyrene
 • Lage fuglekasser og innsektshus

Håndverk


 • Lærarbeid
 • Toving av ull

Ting å lag for aktivitet med dyrene


 • Små hus
 • Stiger
 • Husker og klatrestativ

Hobbyaktivitet

Her brukes mye råvarer fra naturen til å lage forskjellige ting, ( steiner, treskiver, kongler, blader og greiner). Alt blir til ut fra kreativiteten til hver enkelt elev.


 • Klippe og lime
 • Tegne og male
 • Lage herbariet